Ældreliv

Det gode ældreliv er individuelt.

Værdig ældrepleje forstår vi grundlæggende ved ”mennesket før systemet”. Vi mener, at det enkelte menneske skal beholde sin ret til selv at bestemme over eget liv. Vi mener, at ved at give ledelsen fri til de enkelte plejecentre, så vil det enkelte plejecenter opnå bedre rammer og vilkår for de ældre og ansatte, når personalet inddrages i beslutningsprocesserne. Dette ud fra, at hvad der er den optimale løsning på det ene plejecenter ikke nødvendigvis er den rette for de andre.

Vi vil

  • Stille kommunale visioner og målsætninger til lokal udmøntning.
  • Stille ledelsen på det enkelte plejecenter fri.
  • Lade personalet udvikle og drive det enkelte plejecenter.