Den menneskelige støtte

Mennesket skal altid behandles individuelt før systemet.

For at støtte op omkring det enkelte menneske, skal der sikres kendskab til den enkeltes situation og hvilke muligheder, den enkelte har.

Alle mennesker i Vordingborg kommune har krav på en professionel sagsbehandling, hvor den enkelte sagsbehandler skal sætte sig ind i den enkeltes situation og muligheder.

Alle skal sikres individuel sagsbehandling uafhængigt af stive regler og procedure således, at han/hun kan bringes til gode varige livsforløb.

Vi vil

  • Arbejde for professionel sagsbehandling, med respekt for det enkelte menneske.
  • Arbejde for at den enkelte sagsbehandler gives maksimale frihedsmuligheder til i et samarbejde med det enkelte menneske at finde gode varige livsforløb.
  • At al sagsbehandling tilstræbes at munde ud i tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra individuelle muligheder.