Sport og idræt

Idræt og sportsaktiviteter skal gives optimale vilkår.

Vi vil støtte op om alle idrætsklubber uanset størrelse. Det er vigtigt, at kommunen støtter op om de lokale idrætsklubber i hele kommunen, da de bidrager til den generelle sundhed for alle aldersgrupper.

Vi vil øge fokus på eliteidrætsudøvere, så de kan træne og uddanne sig i Vordingborg Kommune. Samarbejdet med de lokale foreninger og klubber er fundamentet for idræts- og sportslivet. Vi vil derfor have en særlig opmærksomhed på arbejdet og i dialog være med til at sikre, at de nødvendige tiltag, der kræves iværksættes, så vi kan tilbyde træning/idræt i et tilrettelagt forløb til fælles glæde for alle i kommunen.

Vi vil

  • Støtter op om alle idræts- og sportsklubber.
  • Øge fokus på eliteidrætsudøvere.
  • Have kontinuerlig dialog med sports- og idrætslivet.