Turisme

Turismen skal udvikles og vedligeholdes i hele kommunen.

Vi vil fastholde de igangværende lokale tiltag og samtidig, vil vi målrette og udvikle turismen i hele kommunen. En målrettet udvikling skal ske i et tæt samarbejde med de lokale aktører herunder Møn Sydsjælland Turistforening og Vordingborg Erhverv.

Vi vil kritisk og konstruktivt kigge på fordelingen af midlerne, der afsættes til markedsføring. Vi vil prioritere og afsætte ressourcer til medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med udvikling af Turismen.

Vi vil

  • Fastholde lokale tiltag
  • Udvikle turisme i hele kommunen
  • Samarbejde med alle lokale aktører
  • Kritisk vurderer midler til markedsføring