Vores grundlag

Fælleslisten bygger på værdiskabelse for alle

Fælleslisten arbejder for at skabe værdi for dig. Vi er optaget af dine behov som menneske – det der giver værdi for dig, om du er pensionist, børnefamilie, ung, selvstændig erhvervsdrivende eller noget helt andet.

Vi er nysgerrige og vil gerne vide, hvad der sker i din hverdag. Vi er lyttende og vil gerne i dialog med dig, så vi bliver i stand til at påvirke den politiske dagsorden i Vordingborg kommune til glæde for de mennesker, der lever i kommunen.

Når vi taler om værdiskabelse handler det altså om, det der giver dit liv værdi, men også om den værdi der skal tilføres kommunen i form af ressourcer og økonomi.

Vi er optaget af, at få flere til at bo og leve i kommunen, at det bliver attraktivt at drive erhverv og til at turister vil besøge kommunens mange skønne områder.

Det handler om, at når vi får tilført ressourcer, kan vi udvikle og vedligeholde det, der gavner os alle som for eksempel ældrepleje, skoler, børneinstitutioner, ungdomsmiljøer og lignende.

Fælleslisten er løsningsorienteret

I Fælleslisten er vi optagede af, at udvikling og innovation skabes ved at arbejde kritisk og løsningsorienteret. Vi vil arbejde konstruktivt for at nå vores mål ved at have fokus på sagen/opgaven og ikke på personen og/eller partiet.

Vi vil derfor arbejde fokuseret, på det der skaber værdi for det enkelte menneske og ikke kun ud fra politiske ideologier, da vi ser, at dette kan spænde ben for netop den enkelte løsning. Vi vil derfor gerne arbejde på tværs af de traditionelle partier for at sikre de gode lokale løsninger.

Fælleslisten vil sikre den enkelte frihed til selv at vælge

I Fælleslisten er vi helt overbevist om, at den enkelte bedst selv ved, hvad der skaber de bedste rammer for eget liv og derfor skal det enkelte menneske i kommunen selv gives mulighed for at vælge de tilbud, der er relevante for den enkelte.

Vi er optagede af, at når den enkelte skal gives mulighed for at vælge, kræver det samtidig, at alle skal bidrage med det, de kan.

Vi vil derfor bede dig bidrage til, at vi i fællesskab sikrer netop muligheden for det frie valg blandt de kommunale tilbud og at disse er af høj kvalitet samtidig med, at vi kan støtte op om dem, der ikke har ressourcerne.

Fælleslisten har fokus på de nære miljøer

Vores kommune er geografisk meget stor. Vi er helt sikre på, at netop du bor, hvor du bor, fordi du holder af det nære miljø omkring dig.

Vi skal sikre de lokale miljøer, fordi de skaber livsværdi for os hver især. Vi vil arbejde for at styrke de lokale miljøer med al den menneskelige rigdom, der findes her.